Hit Counter
          1.6.2005
           
      Vpočet optickch vlastnost fotomobilu    
 

Fotografie mobilem

Vlastnosti optiky

Vpočet vlastnost
optiky SE

Test zobrazenFotografujeme mobilem 

V poslednch letech byly mobiln telefony obohaceny o monost fotografovn při různch přleitostech a současně byly rozřeny sťov sluby o snadn rozesln těchto snmků přtelům pomoc MMS.
Uivatel se brzy přesvědčili, e se jedn o technologii, kter přin komunikaci vy hodnoty. V souladu se zjmem uivatelů pokračoval vvoj fotoapartů a byla zvyovna jejich technick roveň. Dnes ji jsou fotoapartem vybavovny vechny nov telefony.

Současn vlastnosti optiky

 Původn čel fotoapartu měl rozřit komunikačn monosti o zasln obrzkovch zprv s vloenmi fotografiemi malch formtů s nzkm rozlienm neboť ani displeje svmi rozměry nemohou kvalitně zobrazit snmky vy jakosti. Při zobrazen na displeji počtače jsou snmky s nim rozlienm hodnoceny jako nevyhovujc. Vrobci reagovali na  poadavek vy kvality dalm vvojem a v současnosti dosahuje fotoapart v mobilu rozlien 1 - 2Mpx, co vyhovuje ji pro tisk maloformtovch fotografi. Přestavitelem mobilu s těmito vlastnostmi je na př. vrobek Sony Ericsson S700i a j. Fotoapart  podobnho typu poslouil jako vzor pro bli seznmen s technickmi vlastnostmi tohoto miniaturnho optickho přstroje.

Vpočet vlastnost optickho systmu

V přloze byl proveden přiblin vpočet optickch vlastnost a rozsah hloubky ostrosti zobrazen fotoapartu 1,3 Mpx. Při vpočtu se muselo vychzet jen z velmi omezenho počtu technickch dajů: Ohniskov vzdlenosti objektivu, světelnosti objektivu a z vslednho rozlien snmacho obvodu. Vsledky vpočtu ukazuj jak vysok nroky na přesnost vyaduje vroba miniaturnho fotoapartu. 

Test zobrazen

Fotoapart byl testovn snmnm předlohy v několika lohch. Rozměr předlohy byl vdy vypočtn pro různ vzdlenosti tak aby se zobrazila jako ploka o průměru 1px. Pro vpočet bylo pouito metody popsan v přloze "vpočet vlastnost ..."(Běn test se sbhajcmi se čarami je vhodněj pro analogov fotoaparty). Vsledky testu ukzaly, e testovan fotoapart dosahuje předpokldanho rozlien, ale tolerance kvality zobrazen je poměrně irok. Popis a ukzky testu v tto přloze. Jako praktick ukzky pro porovnn snmků představitelů fotoapartů s rozlienm 1,3Mpx  a 0,3Mpx jsou připojeny fotografie z mobilů Sony Ericsson S700i a K700i.

Ing.Jaromir Topolsky

 

Fotoapart mobilu
Sony Ericsson S700i

1,3 Mpx 1:4
f=4,35mm